Nagrobki

Nagrobki zostały funkcjonalnie podzielone na dwie grupy: pojedyncze i podwójne. Jest to podział umowny, stworzony w celu łatwiejszego zapoznania się z naszą ofertą. Zasadniczo różnią się one gabarytami, które jednoznacznie nie przyporządkowują je do określonej grupy. Często decyduje o tym administrator miejsca, w którym będą się one znajdowały. W celu wykorzystania małogabarytowych nagrobków jako wieloosobowych (mogiły wgłębne wielopoziomowe), dobiera się do nich odpowiedni rodzaj tablic napisowych i odpowiednie rozmieszczenie liternictwa.

Nagrobki pojedyncze
Nagrobki podwójne
Pojedyncze
Podwójne